Skulle du helst?

Skulle du helst ha a golden voice or a silver tongue?

Jag är inte helt säker på vad uttrycken betyder. Såvitt jag förstår så betyder golden voice en vacker sångröst och silver tongue betyder att man är bra på att snacka.

Jag har alltid önskat mig en vacker sångröst. Jag har nu en väldigt bra körröst, dvs jag sjunger bra och säkert, men det är ingen fördel om man hör min röst utan den får gärna försvinna bland alla andras. Men jag skulle gärna vilja ha en fin röst. Jättegärna!

Inga kommentarer: