Skulle du helst?

Skulle du helst vilja bli riksdagspolitiker eller VD för ett företag? (Du vet inte mer om politik eller ekonomi än du vet nu.)

Politiker! Jag vet inget om varken politik eller ekonomi, men jag har sunt förnuft och det behövs det mer av i politiken. Jag kan faktiskt tänka mig, inte p g a dagens fråga utan på riktigt, att bli politiker. På ett sätt är det urtrist när politikerna grottar ner sig, men å andra sidan är ämnet hur vi sköter vårt samhälle en av de viktigaste frågorna för människorna. Ingen lever ju avskild från samhället, förutom folk som är eremiter eller munkar, även om munkarna har ett sorts gemensamt samhälle med de andra munkarna.

Inga kommentarer: