"Mitochondria, not hypochondria"

I mitt utskick från ProHealth nämndes att en engelsk professor har issued ett paper där hon säger att ME-patienter inte är har mer depression än patienter med t ex reumatism, och att eventuell depression is "owing to the phychic impact of a serious chronic illness". Man kan läsa uttalandet i sin helhet här, men inte ens jag orkade det.

Särskilt intressant är det att detta försiggår i England, som har smutsat ner begreppet ME när ett gäng läkare började använda alldeles för vida kriterier, och inte de internationellt erkända . Det blev som en stor tratt som inte stoppade något utan allt flög ner. Deras kriterier var i princip långvarig trötthet, och då får man med folk med andra sjukdomar, t ex depression, och såna som lider av gamla eller nuvarande trauman. Men nu har man tydligen kommit en bit på väg (även i England) mot att acceptera att ME är en fysisk sjukdom, särskild från slaskdiagnosen kronisk trötthet. En man som har sömnapnéer lider ju också av kronisk trötthet, men inte är det ME...

Här är en liten förklaring om de olika diagnoskriterierna från mef, ME-föreningens hemsida (parallell med den andra ME-föreningen):

Diagnosen ställs ifall man uppfyller vissa kriterier samt genom att utesluta andra sjukdomar. De internationella kliniska kriterierna är Kandadakriterierna från 2003, men vid forskning används ofta CDC kriterierna från 1994 (Fukuda et al). Laboratorietester finns på forskningsnivå. De engelska Oxfordkriterierna från 1991 samt Reeves (CDC) empiriska definition från 2005 innefattar ett vidare trötthetsbegrepp och skall inte användas för diagnostisering av ME.


Det här kan vara bra att veta om man har ME och någon läkare påstår att ME inte är en sjukdom utan en slaskdiagnos för all möjlig trötthet, psykiska problem och arbetsovillighet. (Har hänt mig!) Den läkaren har nog bara hört talas om ME från England och Oxfordkriterierna t ex.  Då kan man säga nåt i stil med: Det låter som om du hänvisar till Oxfordkriterierna, och de gäller inte sjukdomen ME enligt ett internationellt beslut. De internationella kliniska kriterierna för ME är Kanadakriterierna från 2003. ME är en internationellt erkänd, neurologisk sjukdom.


Sen får man såklart inte föreslå att de ska läsa på och inte snacka om sånt de inte begriper sig på, för läkare har så svagt ego? Hur som helst. Neurologisk sjukdom. Inte hypokondri och prillighet.

Inga kommentarer: