Känner ni igen temat?


Det är en nygjord version av Sense & Sensibility som heter From Prada to nada. Man kanske behöver se den. I rent utbildningssyfte.

Inga kommentarer: