Skulle du helst?

Skulle du helst ha ett rättvist och fungerande rättsväsende eller en regering fri från korruption?

Här blev det svårt. Jag tror det skulle göra mycket nytta i samhället ifall missgärningar faktiskt straffade sig, och att invånarna kunde känna sig trygga. Men det känns ju helt surrealistiskt att välja det framför att ha en hederlig regering. Så jag skulle nog välja regeringen ändå. Om Peter Pan kom och viftade med ett spö kanske det skulle bli sant, men jag tror ungefär så mycket på ärliga politiker som jag tror på Peter Pan.

Inga kommentarer: