Dagens klokord

"Patience is not passive resignation, nor is it failing to act because of our fears. Patience means active waiting and enduring. It means staying with something and doing all that we can. Patience is not simply enduring; it is enduring well!" Dieter F. Uchtdorf

(Dieter F. Uchtdorf, "Continue in Patience," Ensign, May 2010, 56-59)

För mig har det mest tålamodskrävande varit att inte vara gift på så många år. Jag hoppas innerligt att jag inte bara har endured, utan endured it well. Jag tror det, eftersom jag fick min belöning till slut :)

Här är en annan älskling som har endured it well. Fidde gifte sig i templet i lördags. Så ska en slipsten dras.

(Fotot är snott från Natalie Herreys Facebook)

P.S. Tala om lång italienare. Coolt.

Inga kommentarer: