Kanske dagsens sanning

Boy bearing testimony:
"…and I know church is boring but Jesus is here so it's good. Amen."

Hittat på Overheard in the ward

Tänker på vad kloka dronning Margrethe har sagt: Den tråkigaste predikan är den där man lyssnar minst.

Inga kommentarer: