Stöld eller lån eller plagiat?

Är det stöld om man sätter in ett foto på sin blogg som man har sett på fejan? Och om man skriver vem som har tagit fotot?

Här är i alla fall dagens vackraste, taget av Lena Nilsson.

Inga kommentarer: