Äktenskapsråd, men inte från mig

Hittade två tankeväckande artiklar om äktenskap: Wake-up calls for wifes och Wake-up calls for husbands.

Nu bedömer jag inget om artiklarnas skrivsätt, eventuella attityd eller brist på modernitet eller jämlikhetstänk. Jag säger bara att när jag läste de första par punkterna i artikeln till kvinnor insåg jag att det är precis vad Mikael säger när vi pratar om vad vi önskar oss av vårt äktenskap och vad vi vill att den andre ska göra för att vi inte ska få problem utan vara lyckliga. Kanske kan man applicera detta på fler än vårt äktenskap?

Inga kommentarer: