Hur känns ME, undrar ni...

Det här symptomet kallas fatigue och är vanligt hos MS- och cancerpatienter.

Fatigue kan komma ensamt eller åtföljas av sömnproblem. Man kan ha hypersomni, insomni och olika varianter av icke-utsövd sömn.

Inga kommentarer: