Felkodat?

Jag har ju fått två mail om att jag borde vara intresserad av zombie apocalypse party ideas på Pinterest, men jag tror detta tidningstips var ännu mer felkodat.

Inga kommentarer: