Så små

Tvillingarna, de senaste, är snart tre veckor gamla.

Tänkt att mäta hela sin livslängd i veckor.

Ungefär som att mäta hela sin vikt i gram.

Per.spek.tiv.

Inga kommentarer: