Underbar Paris-lägenhet

Denna fantastiska bild kommer från modeskaparen Vanessa Brunos Paris-lägenhet. Tydligen går god smak över gränserna mellan kläder och möbler.

Diggar rislamporna på vertikal rad. Ny tanke för mig.Hittat på the style files.

Inga kommentarer: