Bra artikel av min vän

http://www.cortjohnson.org/blog/2014/02/24/underfinanced-mecfs-research-field-pt-ii-takes-20-years-get-1-years-research-done/

Min goda ME-vän Anne Örtegren har skrivit en artikel om underfinansierad ME-forskning. Vad MS-forskningen (jämförbar sjukdom om än lite ovanligare än ME) gör på ett år, tar tjugo år inom ME-forskningen, eftersom den får så lite pengar.

Inte för att man ska skratta åt flintisar, men male pattern baldness får mer forskningsanslag än ME. En sjukdom som är neurologisk och handikappade, inte kosmetisk!

Läs gärna artikeln, och kom ihåg ME nästa gång ni är generösa eller har energi att driva en viktig fråga.

Inga kommentarer: