Goda nyheter

Cochrane-institutet är kända för att göra analyser av forskning. De har tidigare gjort en analys av forskning som sägs visa att GET (gradvis ökad träning) fungerar vid ME. Det finns stora metodologiska fel i forskningen som analysen bygger på. Dessa har kommit upp mer i ljuset på sistone och Cochrane har nu, preliminärt, dragit tillbaka sin review! Eftersom den väger mycket tungt när t ex Socialstyrelsen ska göra nationella riktlinjer för ME-behandling så är det inte bara ett steg fram utan många, för den biomedicinska förklaringsmodellen, eller m a o att ME är en fysisk sjukdom, inte en psykisk.

Dock ska Per Fink, läkaren som kidnappade och torterade danska Karina Hansen i flera år, föreläsa i helgen på välkända Columbia University. Han har skapat en egen psykisk sjukdom, eller flera, där huvudtesen är att om en patient klagar över fysiska besvär som läkaren inte kan se vad de beror på, så har personen en psykisk sjukdom. Enligt denna teori skulle både MS och diabetes vara psykiska sjukdomar, innan man hittade felet. Förutsättningen är alltså att läkaren inte kan hitta felet, och då är det alltså patientens psyke som är felet. Och säg att  man t ex har fått en ME-diagnos redan, eller whiplash, eller fibromyalgi, eller IBS, och genom erfarenhet vet vad som hjälper eller förvärrar sjukdomen. Om man av dessa skäl inte vill följa Finks ordinerade behandling så sätter han ytterligare en psykisk diagnos på det, som alltså är att man vägrar behandling/inte vill bli frisk. Och då måste man ju vara psykiskt sjuk. Att hela hans teori handlar om att han tror han är Gud och att patienterna inte vet sitt eget bästa, och att han på dessa lösa och galna boliner, som varken kan bevisas eller motbevisas annat än efter läkarens godtycke, kan få åka och föreläsa på ett av USA:s mest prestigefyllda universitet, är fruktansvärt. Och även om huvudtemat för konferensen inte är ME, så är det ju Karina Hansen han är mest känd för. Hon lämnade förresten hans  mångåriga tvångsvård i mycket sämre skick än hon kom dit. Jag tror hon hade ätit antipsykotiska piller i flera år. Att man tror på en fysisk diagnos man har fått är inte samma sak som att man har en psykos. Ja, det upprör och skrämmer mig så fruktansvärt!

Ja, men nu skulle det ju handla om goda nyheter. Jag drog upp det med Fink för att visa att fältet ingalunda är öppet för mål. Forskningen blir tydligare och tydligare, men det finns fortfarande starka krafter som påstår att ME är psykiskt, och många av dem har stor makt. Mycket står på spel, folks karriärer och levebröd och miljarder kronor i försäkringsutbetalningar.

Dessutom är medias rapportering om Cochrane-återtaget fullkomligt horribel. De påstår att det är pga patientaktivister som Cochrane drar tillbaka rapporten. Jag vet inte att andra sjuka kallas för aktivister, med en härsken underton. Dessutom har aktivismen motbevisats under ed! Det fanns inga exempel på olämpligt beteende utan var nåt som psyklobbyn faktiskt hade hittat på. Och media är snabba att fortsätta det maktspråket, för att en konflikt mellan galna patienter och vetenskapen säljer bättre än sanningen. Så det är hemskt tråkigt att Reuters kallar dem som för fram fakta för en nedsättande term. Inte skulle Cochrane ändra sig ifråga om fakta på grund av påstötningar? Vi gillar inte er rapport, släng den? Det är ju att fakta bakom rapporten har feltolkats och överdrivits som gör att de ska dra tillbaka rapporten. De sa själva att det var problem med fakta som är orsaken.

Och man ska nu också eventuellt flytta ansvaret hos Cochrane för ME från psykiska sjukdomar till kroniska sjukdomar. Även detta presenterades som nån sorts utpressning. Men det är forskningen som visar det! Det är inte tal om längre att äkta, väldefinierad, kriteriestrikt ME är nåt annat än en fysisk sjukdom. Idiopatisk trötthet kan psykmaffian få behålla. Och ja, om de kallar oss aktivister kallar jag dem maffia.

Men den här nyheten, samt vad den i förlängningen kan betyda både för ME-vården i Sverige och forskning internationellt, är så STORA och goda nyheter!

Inga kommentarer: