Mysterium


Jag har nyss fått andra numret av Allt i hemmet. Med mitt namn där bak. Och jag har inte prenumererat på den. Och har inte fått nån räkning. Men jag läser den med nöje och tacksamhet! Särskilt nu när det är ett mysterium!

Inga kommentarer: