Upprörande

En man med ett nyfött tredje barn och mitt i jobbsökande efter en försenad universitetsexamen får plötsligt beskedet: Du har malignt melanom med en förväntad livstid på 9 månader.

Nienie länkade till familjens sida där de ber om bidrag till cancervården, eftersom han inte hade försäkring när han fick diagnosen eftersom han inte hade fått jobb efter universitetsexamen än.

De behöver $37255 utöver de $12745 de hittills fått ihop.

1) Var det inte nåt med Obama och sjukförsäkring för alla? Hade han inte fixat det där?

2) Vem/vilka som än styr i ett land borde det inte vara individens eget ansvar att samla ihop flera hundra tusen för cancerbehandling. Här är jag knallröd, om det är det som röd innebär i USA.

3) Ens sjukförsäkring borde inte heller höra ihop med ens arbete. Man ska inte få bättre eller snabbare vård om man har ett "fint" yrke jämfört med ett med lägre social status. Däremot borde man få välja vårdställe ur ett visst utbud, privat eller offentligt. Precis som man får välja annat som rör ens liv, t ex semesterort.

4) Det ska inte finnas människor som inte kan få en viss behandling av ekonomiska skäl. Botox för fåfänga damer är en sak, och cancerbehandling en annan. Svårt också att dra gränsen, eftersom vi skapar/bäddar för vissa skador/sjukdomar själva. Men den gränsen går inte att dra -- en rökare kan få lungcancer men det kan en ickerökare också. Och benbrott i skidbacken är en självpådragen skada, men skidåkning i allmänhet är ju nåt positivt för människors hälsa, så problemet är invecklat och jag har ingalunda ett svar på var gränsen borde vara. Man har inte heller rätt att kräva att få använda skattepengar till experimentella behandlingar, men det är svårt att sätta en gräns även där -- vad är en människa värd, i kronor?????

Inga kommentarer: