komplexfri fortfarande?

På Hjälpföreningen idag i Lund kände de igen mig som besökare och tittade på Ellen vid flygeln och såg att vi hörde ihop.

Jag sa: Det brukar synas vem jag hör ihop med...

Mötesledaren kontrade med: Ja, är du Ellens mamma?

Inga kommentarer: