Sveriges största bloggare

Det är lite upprörande tycker jag, att på listan i E24 över Sveriges största bloggare finns två 17-åringar med. Och då talar jag inte ens om Blondinbruden (vägrar ge henne credit genom att skriva hennes "riktiga" namn) utan om två andra, varav den ena, en för mig okänd Alexandra Nilsson, drar in ca 50 000 i månaden på sin blogg. And is laughing all the way to the bank.


Jag är all for att man kan tjäna pengar genom att använda sin hjärna, men att vara 17 och skriva om kläder borde inte ge mer än dubbelt så mycket som en gymnasielärare med 5 års universitetsstudier bakom sig. Dessutom kan det diskuteras hur mycket "hjärna" de använder. Nåt måste de göra rätt, för att bli så stora, men jag tror inte deras ansträngningar står i proportion till deras framgångar.

Undertecknat
Den bittre, fattige bloggaren

P.S. Om jag skiljer på störst och bäst känns det genast bättre. Alltså, Sveriges största bloggare behöver inte vara (och är nog inte) Sveriges bästa bloggare.

Inga kommentarer: