En blomma till de sörjande

Den vackraste jag kunde hitta. Några har fått komma hem från sjukhuset. Mina tankar är hos dem som aldrig kommer hem. Några familjer blir aldrig som förr. Trots den virtuella explosion av godhet som Stockholm visat, är det några som inte förmår, och inte ska behöva, se saken ur ett positivt perspektiv.

Inga kommentarer: