Dagens lärdom

Elefanterna lever tillsammans i grupper av honor och ungar. Grupperna består av cirka 20 individer, som är sociala och har starka familjeband. Vuxna elefanttjurar lever ofta ensamma.

Elefantens föda består av gräs, löv, frukter och små grenar och kvistar. Elefanter äter 100 till 150 kg växtmaterial och dricker upp till 200 liter vatten per dag. Elefanter har 24 uppsättningar med tänder, som används för att mala sönder maten. När den sista uppsättningen tänder har slitits ut så svälter elefanten ihjäl.

Elefanter har ett rikt känsloliv. De kan skratta, leka och gråta. De kan alltså visa såväl glädje som sorg. Om en unge är dödfödd så sörjer de. När en familjemedlem eller någon annan närstående eller god vän, till exempel en människa, som varit borta en tid så visar de sin glädje vid återseendet.

Inga kommentarer: