Happily fatigued :)

I vanliga fall blir jag lite deppig över ME-forskning mm, men det här var jätteskönt att höra. Äntligen nån som har lyckats bena upp de olika tröttheterna!

Saxat ur ME-bladet, nedan om en ME-konferens i London:

Dr Jason talade om svårigheterna med ordet ”fatigue” och hur det tolkas olika av olika människor. Man har definierat fem typer av fatigue vid ME, av vilka friska människor bara kan relatera till en, nämligen ”flu-like fatigue” som de flesta upplevt under några få dagar när de haft influensa. Men ME-patienter upplever även post-exertional fatigue (sjukdomskänsla efter ansträngning), wired fatigue (överstimulerad men samtidigt utmattad), brain fog fatigue (kognitiva problem), och energy fatigue (känsla av tyngd och orörlighet).

Han föreslog även ett snabbt och enkelt sätt att skilja mellan ME-patienter och deprimerade: ställ frågan ”om du blev frisk i morgon, vad skulle du göra då?”. Deprimerade kan i regel inte svara, medan ME-patienter börjar skriva en lista!

Inga kommentarer: